leerlingtrajecten

Leerrijpheidsonderzoek

Soms is het voor de ouders en kleuterleerkrachten niet zo duidelijk of een kleuter al leerrijp is of nog een jaar in de kleuterklas nodig heeft. Bij het vraagstuk leerrijpheid spelen naast cognitieve vaardigheden andere leervoorwaarden een grote rol. Welke factor in de ontwikkeling van de kinderen geeft de doorslag? ‘’Twijfelkinderen’’ doen een groot beroep op de professionaliteit van de kleuterleerkracht. Haar oordeel weegt uiteraard zwaar. Advies van een extern deskundige kan de besluitvorming voor alle betrokkenen verhelderen en ondersteunen.

Aanvraagformulier leerripheidsonderzoek