leerlingtrajecten

Ondersteuning en advisering van de intern begeleider

Naast de zorg voor de leerling bieden we ook advisering en ondersteuning voor de Intern Begeleider. Hierbij kunt u denken aan:
- het werk van de IB’er voor een deel overnemen
- hulp bij de analyse van van de toetsgegevens
- hulp bij het opzetten van een zorgstructuur
- ondersteuning bieden bij het maken van OPP’s.

Gerelateerd aanbod
- Ontwikkelingsperspectief (OPP)
- Professionaliseren van de zorgstructuur

Zorg voor de leerling
- Aanbod van de schoolpsychologen
- Handelingsgerichte procesdiagnostiek
Leerlingen met een pedagogische hulpvraag
- Leerrijpheidsonderzoek