Volglijn - opleiding tot gebruiker
Meer grip op volglijn

In twee dagdelen krijg je inzicht en vaardigheden in het werken met het leer- en ontwikkelvolgsysteem voor vrije scholen Volglijn. BVS-schooladvies verzorgt deze dagdelen op school en gaat in op de specifieke vragen, eventuele problemen en behoeften van de kleuterleerkrachten, onderbouwleerkrachten, IB’ers en schoolleiders. Door een inventarisatie krijgen we eventuele problemen en behoeften boven water en kunnen we de te behandelen stof hierop aan laten sluiten. Voor kerngebruikers van Volglijn zal deze cursus zeker een opfrissing zijn.

Werkwijze
In deze training komen zoveel mogelijk toepassingen van Volglijn aan bod toegesneden op de vragen en behoeften van de gebruikers op school. Per 1 of 2 leerkrachten is een laptop of PC nodig en toegang tot internet.

Gerelateerd aanbod
- Volglijn leerlingvolgsysteem - webbased product
- Volglijn implementatie - maatwerk
- Volglijn kerngebruiker - open cursus
- Volglijn scan - maatwerk
- Volglijn voor kleuterleerkrachten - open cursus
- Volglijn voor onderbouw, IB'er, leiding - open cursus