schooltrajecten

Individuele coaching van de schoolleider
De schoolleider aan het roer

Onze onderwijsadviseur en de schoolleider vormen zich eerst een goed beeld van de beginsituatie van de school en de schoolleider. Daarna maken ze samen een begeleidingsplan met daarin de te bespreken thema’s. Bijzondere thema’s in deze begeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn: visie- en strategieontwikkeling en verandermanagement.

Schoolleidersregister
Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Gerelateerd aanbod
- Individuele leerkrachtbegeleiding
- Individuele coaching van de kleuterleerkracht
- Leiderschap
- Schoolontwikkeling
- Teamontwikkeling
- Visie omtwikkeling