Dyscalculieprotocol voor de vrijeschool - digitaal werkdocument

 

Dit protocol is bedoeld om leesproblemen aan te pakken en inzicht te krijgen in het proces van leren rekenen. Het bestrijkt de kleutertijd tot en met de tweede klas (groep 1-4). In dit digitale werkdocument vindt u:
• Een duidelijk overzicht van de lijnen die van belang zijn in het rekenonderwijs;
• Een duidelijke relatie met het protocol ERWD;
• Een duidelijke visie op rekenproblemen en de deelgebieden die daarmee te maken hebben;
• De verschillende sporen die bewandeld moeten worden;
• Een helder model dat inzicht geeft in rekendidactiek;
• Adviezen voor het opstellen van een protocol;
• Inspiratie voor het hele leerkrachtencollege;
• Materiaal voor het vergroten van de expertise van de leerkrachten.

Doelgroep
Leerkrachten, IB-ers, directies/bestuur, ouders

Meer informatie
Gerben Deenen

Prijs
€ 14,36 per stuk (inclusief BTW)

Bestelling plaatsen? Klik hier

Gerelateerd aanbod
- GORT Goed Onderwijskundig Reken Traject - reader
- Hiermee leer je kinderen rekenen - werkmap
- Rekenen - automatiseren en memoriseren - cursus
- Rekenen op de vrijeschool - cursus
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument