Gezond hechten, opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld - boek

Het boek ‘Gezond hechten, opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld’ van Loïs Eijgenraam is verkrijgbaar in de boekhandel. In dit boek wordt beschreven wat een kind nodig heeft om zich gezond te hechten aan zichzelf en de wereld en wat de opvoeder te bieden heeft om dit unieke proces te begeleiden. Gezond hechten is een  onderwerp dat regelmatig aan de orde komt tijdens studiedagen met pedagogisch medewerkers  en kleuterleerkrachten.

Meer informatie
Loïs Eijgenraam

Prijs
€ 12,50, te bestellen bij de boekhandel, o.a. De Nieuwe Boekerij. ISBN: 9789060387580. Uitgeverij Christofoor.

Gerelateerd aanbod
- Lichaamsgerichte zintuigen en het proces van hechten - cursus.

Algemeen bestelformulier