Hiermee leer je kinderen rekenen - map

Na de taalaanpak Zo leer je kinderen lezen en spellen biedt BVS nu een rekenmethodiek aan: Hiermee leer je kinderen rekenen. Met deze aanpak bieden wij leerkrachten een hulpmiddel om kinderen beter te leren rekenen. Het is gebaseerd op een aantal bestaande programma’s, en zo aangepast en samengevoegd dat het een doorlopende leerlijn binnen de vrijeschool biedt voor het automatiseren van de belangrijkste rekenvaardigheden. Door hier in het begin van de onderbouwtijd in te investeren, ontstaat er gedurende de hele schooltijd meer tijd om het hele domein rekenen te verkennen.

BVS biedt ook een cursus aan om het werken met deze aanpak te leren. Klik hier voor meer informatie of lees onze folder.

Doelgroep
Leerkrachten, Intern Begeleiders, Rekencoördinatoren

Meer informatie
Gerben Deenen

Prijs
€44,44 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Gerelateerd aanbod
- Rekenen - automatiseren en memoriseren - cursus
- Rekeken op een vrijeschool - cursus
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk
- GORT: Goed Onderwijskundig Reken Traject - reader
- Dyscalculieprotocol voor vrijescholen - digitaal werkdocument

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern