Hoogbegaafdheid - map

In deze werkmap komen alle aspecten van hoogbegaafdheid naar voren. Zowel de achtergronden vanuit de vrije schoolpedagogiek als wel de reguliere beelden. De publicatie is gericht op het verrijken van kennis en een beter begrip voor de HB leerling. Naast de werkmap zijn er "In de Roos"-waaiers (kleuters en onderbouw) met verrijkingsopdrachten voor kleuters en de leerlingen van groep 3 t/m 8.

In de reader vindt u:
- Definities van hoogbegaafdheid
- De ontwikkeling van het denken-voelen-willen in relatie tot hoogbegaafdheid
- Begeleiden van hoogbegaafde kinderen in relatie met HGW (Handelingsgericht werken), beschermende en risicofactoren
- Wanneer versnellen, verdiepen, verrijken
- Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
- Praktische vertaling naar de klas, differentiatie en klassenmanagement.

De roos-kaartjes kunnen worden ingezet als een korte opdracht tussendoor om de leerling te motiveren om een extra taak aan te gaan, maar ook als een opdracht om een langere tijd aan te werken of passend bij de zaakvakken die worden gegeven in het periodeonderwijs in de vrijeschool. Daarnaast hopen wij dat het een inspiratiebron is voor de leerkracht om de eigen ideeën vorm te geven of om naast de gegeven opdrachten weer nieuwe opdrachten te maken.

Doelgroep
Leerkrachten, Intern Begeleiders

Meer informatie
Gerben Deenen

Prijs
€27,31 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Gerelateerd aanbod
- Hoogbegaafdheidswaaier In de Roos kleuters/klas 1
- Hoogbegaafdheidswaaier In de Roos onderbouw
- Hoogbegaafde kinderen in de klas - cursus
- Hoogbegaafdheid in de klas - maatwerk op school
- Netwerk Hoogbegaafdheidsspecialistem - cursus
- Acadin, digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen
- Folder Hoogbegaafdheid

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern