Kinderen met een hulpvraag - boek

In dit boek vindt u de theorie over de zes constitutiebeelden, toegepast op kinderen van 4-12 jaar.

De complementair wetenschappelijke visie van de constiututiebeelden is afkomstig uit de antroposofie Ze geeft naast de regulier bekende gedragskenmerken en begeleiding van kiunderen aanvullende gezichtspunten en begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast worden er in dit boek veel voorbeelden beschreven met uiterst praktsiche oplossingen die kinderen verder helpen. Lezers kunnen de oplossingen direct toepassen of als inspiratie gebruiken voor het bedenken van eigen mogelijkheden om een kind te begeleiden.

Meer informatie
Gea Weeren en Geertje Post Uiterweer

Prijs
€23,50 (ISBN 9789060388853, te bestellen bij de boekhandel)

Begeleiding bij verlies - katern