Kindvolgsysteem - map

BVS-schooladvies (BVS) heeft een volgsysteem ontwikkeld voor de hele periode van 0-4 jaar. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders etc. kunnen zo informatie over een kind makkelijk en overzichtelijk bundelen en overdraagbaar maken, bijvoorbeeld in gesprek met collega’s, ouders en bij de overdracht naar de basisschool. Het Kindvolgsysteem, bestaande uit een werkmap (met usb-stick) met kijkwijzer, volglijsten en uitleg van de te volgen items, dekt de doelen van het jonge kind en is daarmee ook een bruikbaar instrument voor kwaliteitsverbetering in het dagelijks volgen van kinderen.

Het Kindvolgsysteem kan ook als uitgangspunt dienen voor het HandelingsGericht te Werken (HGW). Daarmee wordt op het eigen pedagogisch handelen gereflecteerd en bied je kinderen optimaal kansen in hun ontwikkeling. Dit sluit aan bij de visie van het kinderdagverblijf op de vroege kindontwikkeling en het sluit aan bij de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind.

Zo is  ook de zorgverbreding geborgd. Het Kindvolgsysteem sluit aan bij het Kleutervolgsysteem van BVS, bij het digitale leerlingvolgsysteem Volglijn en bij Antroversie Speelplezier van BVS. Het Kindvolgsysteem is aan te vullen met de katernen Logboek en HandelingsGerichtWerken en Reflectie op organisatie en interactie.

Meer informatie
Loïs Eijgenraam

Prijs
Zonder extra katernen: € 69,49 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)
Met extra katernen: € 122,10 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Gerelateerd aanbod
- Speelplezier Antroversie:VVE-certificering pm'er - cursus

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern