Kleutervolgsysteem - map

Het kleutervolgsysteem is een instrument om zicht te hebben op de ontwikkeling van kinderen. Je kan hiermee kleuters volgen, informatie bundelen en overdraagbaar maken. Je kan het gebruiken in gesprekken met ouders en verzorgers, invalsters of vakleerkrachten en bij de overdracht naar de leerkracht van de eersteklas.

Het nieuwe kleutervolgsysteem bevat 3 lagen. In de eerste laag volg je de ontwikkeling van iedere leerling in de klas. Deze kan je vastleggen in klassenstaten of individuele profielen. In de tweede laag zijn signaleringslijsten opgenomen die je kan gebruiken wanneer je in laag 1 iets opvallends hebt waargenomen. Mocht je na waarnemingen in laag 2 nog vragen hebben over een kind, dan kan je het kind in de zorg- en ondersteuningsstructuur van een school opnemen. Welbeschouwd is dat de derde laag in het volgen van de ontwikkeling van een kind.

Er is ook een didactisch groepsoverzicht opgenomen waarin plaats is voor de ontwikkelingsbehoeften van verschillende leerlingen. Dit  groepsoverzicht kan dienen als uitgangspunt voor differentiatie binnen de klas of opstellen van een handelingsplan en geeft daarmee een overzicht van de zorgverbreding binnen de vrijekleuterklas.

Nieuw toegevoegd is een deel dat je bij het plannen van het aanbod door het jaar heen ondersteunt.

Dit kleutervolgsysteem dekt de inhoud van de kerndoelen. Je kan het zien als een goed instrument voor de kwaliteitsverbetering wat het dagelijks aanbieden, evalueren en volgen betreft.

Gerelateerd aanbod
- Voor het leren werken met deze werkmap en/of het leren plannen en administreren van kleuteronderwijs, klik hier.
- BVS beschikt over Kleuterweb, klik hier voor meer informatie.

Meer informatie
Cécile de Jong

Prijs
€ 69,49 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern