Leerlijnen en bouwstenen - Taaldomeinen Begrijpend lezen, Spelling, Technisch lezen en Schrijven van teksten - katernen

Ziet u ook door de bomen het bos niet meer in taalland? Vindt u het ook lastig om alles wat er gedaan dient te worden voor taal inzichtelijk te maken en houden? BVS-schooladvies biedt uitkomst. Er is een informatieve map met katernen voor klas 1 tot en met 6: Leerlijnen en bouwstenen.

In de map zitten katernen met het aanbod van de vrijescholen voor alle domeinen van het taalonderwijs. Ieder domein krijgt een eigen handzaam katern; het geheel komt in een verzamelmap. De domeinen Begrijpend lezen, Spelling, Technisch lezen en Schrijven van teksten zijn klaar. Ondertussen wordt het overige domein gemaakt: Mondelinge Taalvaardigheden.

Per domein komen de volgende punten aan bod:
- De verwijzing naar de kerndoelen
- De leerlijnen per domein (mondeling, schriftelijk en taalbeschouwing)
- de uitwerking daarvan per klas
- toelichtingen: in de vorm van ‘doorkijkjes’: de visie vanuit de antroposofische menskunde per domein, enkele gezichtspunten uitgelicht.

De katernen zijn geschreven als een beknopt verantwoordingsdocument voor de vrijescholen. Ze kunnen hulp bieden bij het schrijven van de jaarplannen taal/lezen, die vaak door directie, intern begeleiders of taalspecialisten worden geschreven. De katernen kunnen als bijlage meerdere jaren in gebruik blijven en jaarlijks worden aangevuld met concrete jaarplannen.

Ons advies is om van ieder katern 3 exemplaren aan te schaffen: voor de directie, de intern begeleider en de taalspecialist. De katernen kunnen input geven aan verantwoordelijken om de leerlijn in de vergadering op te frissen, met elkaar af te stemmen, levendig te verkennen en met voorbeelden te vullen. Tijdens de cursus Taalspecialisten die BVS aanbiedt, wordt hiervoor concrete input gegeven.

Meer informatie
Annechien Wijnbergh

Prijs
€ 17,27 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) per stuk. Vanaf twee katernen ontvangt u er een gratis map bij.

Geef bij de bestelling aan welk katern u wil bestellen. U kunt ook vooraf bestellen, dan sturen wij het u toe zodra het leverbaar is.

  
Reader              Spelling

Begeleiding bij verlies - katern (Leerlijnen & bouwstenen)

Katern

Begeleiding bij verlies - katern