Leerlijnen per klas - katern

Deze publicatie Leerlijnen per klas geeft overzicht van het aanbod per leerjaar voor de klassen 1 tot en met klas 6. Tot onze grote vreugde merkten we deze zomer al aan de positieve reacties dat we hiermee aan een behoefte voldoen. Ondanks dat in de toekomst de kerndoelen weer wijzigen bieden we jullie dus nu met veel plezier dit product aan. We hopen dat deze katernen bijdragen tot het maken of verkrijgen van een helder overzicht in de jaarklassen op een vrijeschool.

Leerlijnen per klas

  • bevat het hele actuele aanbod voor alle vakken in de klassen 1 tot en met 6
  • komt wat inhoud betreft precies overeen met de leerlijnen uit de digitale overzichten zoals Volglijn, of de module vrijeschool leerlijnen in ParnasSys
  • biedt een eenvoudig overzicht op papier
  • heeft overzichten in de katernen die je ook als planningsinstrument kunt gebruiken
  • is geen methode, er staan dus weinig tot geen didactische en pedagogische aanwijzingen in
  • bevat voor de kunstvakken globaal klassikaal aanbod met enkele inhoudelijke-, aanpak- of materiaalkeuzes.
  • bevat handige informatie uit onze taalkaternen.

.
Opbouw van de map

In iedere map zitten zes katernen, een voor iedere klas. Ieder katern begint met een overzicht van de leeftijdsfase en de vertelstof van het jaar. Daarna volgen de leerlijnen. We geven binnen de leerlijnen steeds aan wat aanbod is en wat een leraar daarvan in onze ogen per kind zou moeten bijhouden zodat ieder kind met voldoende basiskennis naar de middelbare school kan gaan. We hebben leerlijnen opgenomen voor de vakken taal, rekenen, heemkunde, aardrijkskunde, mineralogie, biologie, dierkunde, plantkunde, geschiedenis en natuurkunde.

Kunstvakken

Het lesaanbod van de kunstvakken beschrijven we in globale lijnen. De kunstvakken maken een essentieel onderdeel uit van het vrijeschool onderwijs. Dit korte overzicht is gemaakt om de samenhang te ontdekken tussen de ontwikkelingsfase van het kind en het aanbod in deze leerlijnen. Het is niet volledig. We hopen dat het iedereen uitnodigt tot onderzoek en dat het inspiratie geeft bij deze zoektocht. Ook geven we enkele materiaaladviezen en keuzes in de inhoud of de didactiek. Leerlijnen die op deze wijze zijn beschreven zijn vertellen, muziek (met dank aan Matthijs Overmars en Astrid Schoots), schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren en spel en beweging.

Meer informatie
Annechien Wijnbergh

Prijs
€14,50 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

 

Begeleiding bij verlies - katern

Algemeen bestelformulier - Leerlijnen per klas - katern

Katern