Leesbladen 'Kinderen leren lezen' - map en leerlingboekjes

Leesbladen Kinderen leren lezen hebben we ontwikkeld om je materiaal te bieden, waarmee je de instructielessen technisch lezen kan vormgeven. We bieden een zo groot mogelijke variatie in teksten: zo heb je direct voorbeeldteksten voor de lessen begrijpend lezen en de stellessen.

Kinderen leren lezen als ze enthousiast en gemotiveerd zijn voor de teksten. Daarom hebben Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh in 2016 vijfenzeventig nieuwe leesbladen voor tweede helft klas 1, klas 2 en 3 gemaakt. Op de eerste pagina steeds woordrijtjes van de categorie van het leesblad, op de achterzijde steeds een verhaal of tekst waarin deze woorden terugkomen. De inhoud is afgestemd op de vertelstof en periodes in die klassen. Naast materiaal voor het technisch lezen, zijn met deze leesbladen ook schrijfopdrachten te maken. De leesteksten dienen in dat geval als voorbeeld tekst. Ook zijn sommige bladen ritmisch, muzikaal zo samengesteld dat er spraakoefeningen en muzikale oefeningen mee te doen zijn. Vanzelfsprekend niet in de leesles, maar op een ander moment.

Wij constateerden dat het vrijescholen aan leesbladen ontbrak die enerzijds recht doen aan de vrijeschoolinhoud wat verhalen en jaarfeesten betreft en anderzijds de aanpak Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS) ondersteunen. In deze ZLKLS-aanpak staat het eigen ontwerp van de leerkracht centraal. We zien dat leerkrachten graag zelf teksten maken, maar komen er uit tijdgebrek niet toe en dat er op scholen dan maar voor een gehele methode gekozen wordt. Zo ontstond het idee om vanuit BVS dit materiaal te ontwikkelen: bij vrijeschoolonderwijs past taalonderwijs dat een directe relatie te heeft met de leefwereld van de kinderen. Met deze reader willen we leerkrachten inspireren en ondersteunen.

Leerlingboekjes klas 1, 2 en klas 3
Leesbladen Kinderen leren lezen klas 1, 2, 3 bestaat uit een handleiding, leesbladen, plusblad en raceleesbladen voor klas 1, 2 en 3. Voor gebruik in de klas hebben we ter aanvulling op de map 3 leerlingboekjes (klas 1, 2 en 3) met de leesbladen en raceleesbladen. In de boekjes zitten de leesbladen van één klas. Zo hoef je niet zelf de leesbladen voor de kinderen samen te stellen en te kopiëren. De boekjes zijn te bestellen vanaf 10 stuks, met een stuksprijs van €10,- per leerlingboekje.

Voorbeeld leesblad klas 3: cobra en cavia colawoorden.

Het werken met deze map wordt nader uitgewerkt en toegelicht in de cursus Kinderen leren lezen klas 1, 2 en 3.

ZLKLS-aanpak
Een flink aantal scholen werkt met de aanpak ‘zo leer je kinderen lezen en spellen’. Daarin staat het eigen ontwerp van de leerkracht centraal. We merken de laatste tijd vaak dat de adviezen die we in onze cursussen geven een veel dwingender karakter krijgen dan onze bedoeling is. We lichten graag drie veel gehoorde opmerkingen toe, die in onze ogen op een misverstand berusten. Klik hier voor het complete document.

Meer informatie
Annechien Wijnbergh

Prijs
Map: € 145,08 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)
Leerlingboekje: € 11,70 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Prijs is per boekje/leerling en minimale afname is 10 stuks per klas).

       

Vergeet niet bij uw bestelling op te geven welk leerlingboekje u bestelt: klas 1, klas 2, klas 3.

Gerelateerd aanbod
- Cursus Kinderen leren lezen klas 1, 2, 3

Begeleiding bij verlies - katern