Logboek en HandelingsGerichtWerken - katern

Systematiek voor de antroposofische kinderopvang.

Dit katern is (mede-) ontwikkeld op verzoek van antroposofische kinderdagverblijven die zochten naar een manier om het opbrengstgericht werken te vertalen naar ontwikkelingsgericht volgen en werken met het jonge kind. Om aan te sluiten bij de terminologie van de scholen is ontwikkelingsgericht werken vertaald naar handelingsgericht werken. In dit katern is beschreven hoe het aanbod in een dag- en weekplanning vorm gegeven kan worden. 

Voor kinderdagverblijven die met een VVE-methode of de Speelplezier Antroversie-methodiek werken, is beschreven hoe de verschillende werkvormen als ochtendspelletje, bewegingsspel en nabootsspel, beschreven kunnen worden.

Ook is een kindbespreking opgenomen met daarin mede aandacht voor de lichaamsgerichte zintuigen, constitutiebeeld van het kind en de ontwikkeling van denken-voelen-willen.

Bij dit katern is een USB-stick met alle formulieren inbegrepen.

Meer informatie
Loïs Eijgenraam

Prijs
€ 26,35 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Gerelateerd aanbod
- Reflectie op organisatie en interactie - katern
- Speelplezier Antroversie - map met katernen
- Kindvolgsysteem - map

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern