Proces Leerrijpheid Vrijescholen - reader - Tweede druk

Kleuters komen met vier jaar in de kleuterklas. Ergens eindigt hun kleutertijd en zijn zij klaar om naar klas 1 te kunnen gaan. Het Proces Leerrijpheid vraagt ieder jaar weer in de kleuterklassen om waarnemen, leerrijpheidsonderzoeken, gesprekken met ouders en besluitvorming.

In Proces Leerrijpheid Vrijescholen is beschreven naar welke ontwikkelingsgebieden een school kan kijken. Wat de onderwijsinspectie van de scholen in Nederland vraagt ten aanzien van het aanbod voor kleuters, een kleutertijdverlenging, proces en procedure.

In deze (60 pagina's tellende) publicatie is een voorbeeld van een leerrijpheidonderzoek opgenomen, zijn criteria geformuleerd die zwaarwegend zijn in de besluitvorming, is het leerrijpheidsproces in een jaarkalender opgenomen en worden alle onderdelen die bekeken kunnen worden uitgelegd.

Wij hopen dat deze publicatie kleuterleraren, interne begeleiders, ouders en anderen helpt de waarnemingen te onderbouwen en een helder leerrijpheidproces binnen de school te verzorgen.

Klik hier voor het persbericht.

Doelgroep
Kleuterleraren, IB'ers en ouders

Prijs
€ 43,42 per stuk (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

In april 2015 brachten wij de tweede druk van de publicatie Proces Leerrijpheid uit. Ter ondersteuning en verrijking hebben we uit deze publicatie het proces om leerrijpheid te bepalen beschikbaar gesteld. Klik hier voor dit document.

Nieuw werkblad visuele discriminatie - klik hier.

Gerelateerd aanbod
- Protocol Dyslexie voor vrijescholen - reader

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern