Reflectie op organisatie en interactie - katern

 

Reflectie op organisatie en interactie bestaat uit een aantal kijkwijzers met als doel te reflecteren op de eigen organisatie en het (eigen) pedagogisch handelen in de eigen groep. Dit katern is zeer passend voor kinderdagverblijven die werken met de Speelplezier Antroversie-methodiek. Ook voor kinderdagverblijven of peutergroepen die hier niet mee werken kan dit katern nuttig zijn; zij kunnen het gebruiken om bijvoorbeeld naar de eigen inrichting te kijken, naar de prentenboeken, hoe er voorgelezen wordt in de groep, naar de competenties van het eigen educatief handelen.

Bij dit katern is een USB-stick met alle formulieren inbegrepen.

Meer informatie
Loïs Eijgenraam

Prijs
€ 26,35 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Bestelling plaatsen? Klik hier

 

Gerelateerd aanbod
- Logboek en Handelingsgericht werken - katern
- Kindvolgsysteem - map
- Speelplezier Antroversie - map

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern