Hoogbegaafdheid - In de Roos waaier, onderbouw

De "In de Roos"-waaier Onderbouw maakt onderdeel uit van ons hoogbegaafdheidsaanbod en kan worden gebruikt als verrijkingsopdrachten voor leerlingen van groep 3 t/m 8 (voor kleuters/klas 1 klik hier). Onze apart te bestellen werkmap over dit onderwerp richt zich op het verrijken van kennis en een beter begrip van de hoogbegaafde leerling.

De "In de Roos"-kaartjes kunnen worden ingezet als een korte opdracht tussendoor om de leerling te motiveren om een extra taak aan te gaan, maar ook als een opdracht om een langere tijd aan te werken of passend bij de zaakvakken die worden gegeven in het periodeonderwijs in de vrijeschool. Daarnaast hopen wij dat het een inspiratiebron is voor de leerkracht om de eigen ideeën vorm te geven of om naast de gegeven opdrachten weer nieuwe opdrachten te maken.

Doelgroep
Leerkrachten, Intern Begeleiders, Hoogbegaafdheidsspecialisten

Meer informatie
Gerben Deenen

Prijs
€41,98 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Gerelateerd aanbod
- Hoogbegaafdheidswaaier In de Roos kleuters/klas 1
- Hoogbegaafdheid - werkmap
- Hoogbegaafde kinderen in je klas - cursus
- Hoogbegaafdheid in de klas - maatwerk op school
- Netwerk Hoogbegaafdheidsspecialisten - cursus
- Acadin - digitale leerlomgeving voor talentvolle leerlingen
- Folder Hoogbegaafheid

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern