Stel keuze voor voortgezet onderwijs nog even uit

Bij ruim 30% van de leerlingen komt het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeen met het basisschooladvies, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral bij kinderen van lager opgeleide ouders, met een niet-westerse achtergrond en jongens is dat het geval. De onderzoekers pleiten ervoor de selectie op niveau nog even uit te stellen. De overstap van het vmbo naar het mbo gaat nog vaker niet goed. Bijna 50% breekt hun studie in de eerste twee jaar van het mbo af.
(Redactie, 29-09-2016 10:25 lees verder )