leerkrachtcursussen

Van dans naar euritmie

op de bovenbouw van de vrije school

In principe wordt de ontwikkeling van de opgroeiende kinderen en de betreffende bewegingsstof als leerlijn gevolgd daarnaast wordt de cursus bepaald door de vragen van de studenten: Na een intensieve cursus kunnen de trainees hun nieuwverworven talenten toepassen in hun werk op de vrije school. Reflecterend op wat dit teweeg brengt worden de vervolgstappen gezet.

Daarnaast wordt er begeleid op de werkvloer: er worden op jaarbasis tenminste 4 bezoekdagen worden afgesproken, waarin een dag wordt mee gelopen; lessen worden bekeken en geëvalueerd, indien gewenst ook in overleg met de schoolleiding, zodat ook het adaptief vermogen van de docent dans/euritmie naar de school ontwikkelt.

Doelgroep
HBO-opgeleide dansdocenten.

Programma
Kick-Off (7 en 8 september, van 10.00 tot 17.00)
Tenminste:
De dynamiek van het alfabet:
- stoot, blaas, tril en nog veel meer klanken
- de ”klinkers"
- van vijfster naar “Hallelujah”.
Staafoefeningen en “instrumentscholing”. Daarbij al het geleerde ‘vertalen’ naar de pedagogie, het leerplan van de vrijeschool en de overdracht naar de leerlingen.

5 woensdagen ‘verzameldagen’ (twee dagdelen per verzamel dag). Laatste dag is afronding met evaluatie en certificering.

NB 100% aanwezigheid, 100% inzet.
Deze cursus bij voorkeur gekoppeld aan een school waar studenten in tweetallen aan het werk kunnen.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Zelf mee te brengen: passende, verzorgde en gemakkelijke kleding en euritmieschoenen.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Datum en tijd: 
woensdag, 16 oktober, 2019 - 10:00 tot 17:00
woensdag, 13 november, 2019 - 10:00 tot 17:00
woensdag, 22 januari, 2020 - 10:00 tot 17:00
woensdag, 19 februari, 2020 - 10:00 tot 17:00
woensdag, 18 maart, 2020 - 10:00 tot 17:00
woensdag, 8 april, 2020 - 10:00 tot 17:00
Locatie: 
nader te bepalen
Kosten: 
€1.750,- per persoon - per jaar

Cursus aanmeldformulier