Intervisie voor leidinggevenden

Als leidinggevende op een vrijeschool loop je tegen allerlei zaken waarbij je een standpunt moet bepalen alvorens het juiste besluit te nemen. Het doel van intervisie is dat je je leidinggevende kwaliteiten ontwikkelt. Met behulp van zelfreflectie en het verruimen van je blikveld door de inbreng van de andere deelnemers krijg je meer grip op je eigen denk- en leerproces.

Werkwijze
Tijdens de cursus worden verschillende methoden van intervisie gehanteerd die ook in de eigen school kunnen worden ingezet o.a. de Balinmethode, de incidentmethode en de Socratische methode. In drie bijeenkomsten breng je vraagstukken in die te maken hebben met jouw rol als leidinggevende. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een concrete werkvraag waarmee je de komende periode oefent en waar de volgende bijeenkomst op wordt teruggekomen.

Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen. Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Schoolleidersregister VO
Schoolleiders kunnen deze cursus opvoeren in hun portfolio bij SRVO. Hier zijn geen eisen aan verbonden.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Specificaties
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€ 387,- per persoon - 3 middagen

Cursus aanmeldformulier