schoolmaatwerk
 • De plaats bepalen van het bestuur

  Het bestuur heeft kaders in de samenwerking met de directie.

  >
 • U bent geïnspireerd voor dit thema en hebt er meer zicht op als...

  >
 • Ondersteuning bij toezicht van de Inspectie

  Een helder beeld van de sterke en zwakke onderdelen van de school...

  >
 • Werken aan kwaliteit

  U beschikt over zelf gekozen Instrumenten om uw kwaliteitszorg...

  >
 • Leerstof afstemmen op uw school
  • Beleid voor het gebruik van ICT in het onderwijs.
  >
 • Op locatie

  Men heeft kennis van de reikwijdte van de antroposofische...

  >
 • U kunt een ouderavond (met een eigen thema) vorm en inhoud geven...

  >
 • Certificering van sociaal-emotionele vaardigheden

  Certificering van de school als Regenboogschool: met een...

  >
 • Nieuwe inspiratie op doen

  Teamleden herkennen eigen en andermans onderliggende waarden en...

  >
 • Stapsgewijs schoolbeleid maken

  Geformuleerd schoolbeleid waarmee de komende 4 jaar gewerkt kan...

  >
 • Instrument voor meting van de kwaliteit van school

  U bent vaardig in het werken met dit concrete instrument waarmee...

  >