VO

Intervisie voor leidinggevenden

Als leidinggevende op een vrijeschool loop je tegen allerlei zaken waarbij je een standpunt moet bepalen alvorens het juiste besluit te nemen. Het doel van intervisie is dat je je leidinggevende kwaliteiten ontwikkelt. Met behulp van zelfreflectie en het verruimen van je blikveld door de inbreng van de andere deelnemers krijg je meer grip op je eigen denk- en leerproces.

Van dans naar euritmie

op de bovenbouw van de vrije school

In principe wordt de ontwikkeling van de opgroeiende kinderen en de betreffende bewegingsstof als leerlijn gevolgd daarnaast wordt de cursus bepaald door de vragen van de studenten: Na een intensieve cursus kunnen de trainees hun nieuwverworven talenten toepassen in hun werk op de vrije school. Reflecterend op wat dit teweeg brengt worden de vervolgstappen gezet.

Opleiding - Schoolleider op een Vrije School basis- en vakbekwaam

Klik hier voor meer informatie. Duur opleiding: 16 dagen en een eindpresentatie, 30 augustus 2019, 26 september 2019-27 september, 11 oktober 2019, 1 november 2019, 15 november 2019, 29 november 2019, 13 december 2019, 10 januari 2020, 24 januari 2020, 7 februari 2020, 6 maart 2020, 20 maart 2020, 3 april 2020, 17 april 2020, 15 mei 2020, 5 juni 2020 en 26 juni 2020, te Utrecht.

Opleiding - Schoolleider op een Vrije School basis- en vakbekwaam

We hebben in samenwerking met NSO-CNA een gecertificeerde opleiding weten vorm te geven, waarin je in Basisbekwaam je in de ambachtelijke kant van het schoolleiderschap ontwikkelt. In Vakbekwaam leer je breder en integraler te kijken naar complexe sturingsvraagstukken. En we hebben de opleiding zo vormgegeven dat de uitgangspunten van de vrijeschool daar ook in aan bod komen. Immers leiding geven op een vrijeschool vraagt vaak specifieke kennis en achtergronden die je nu in deze opleiding direct meekrijgt.

Doelgroep
Opleiding voor zowel PO als VO

Leidinggeven aan teams op een vrijeschool

Leiding geven aan mensen en processen

Hoe ga je om met sturing en verantwoordelijkheid enerzijds en vrijheid en autonomie passend bij het DNA van de vrijeschool anderzijds. Hoe stel je doelen? Hoe betrek je docenten bij het realiseren van de doelstellingen van je school? Welke docenten heb je wanneer nodig om je doelstellingen te realiseren? Hoe ontwikkel je als teamleider of coördinator door enerzijds je te verantwoorden aan je rector en anderzijds sturing te geven aan je team. Je leert deze cursus om een veranderproces te gaan waarbij je gezamenlijke doelen stelt en je team meeneemt.

Verbindende communicatie

Hoe moeilijk is het om in een vergadering precies onder woorden te brengen wat je wil zeggen? Om in een gesprek met een boze ouder niet in de verdediging te schieten, maar bij jezelf te blijven? Om echt te luisteren naar een klacht van een mentorleerling zonder al meteen vijf oplossingen te bieden? Kortom: om in de communicatie in verbinding te blijven met jezelf en je gesprekspartner. Na een korte inleiding werken we aan een aantal principes in de communicatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - VO