VO

Coaching: leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid

Steeds meer wordt er ook in het voortgezet vrijeschoolonderwijs gekozen voor (maatwerk)trajecten waarbij leerlingen hun eigen leerroutes kiezen en er geen traditionele lessen meer gegeven worden, maar leerlingen zelfstandig door een programma heen werken. Hoe begeleid je een leerling die nog lerende is in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, die wel een planning kan maken maar het moeilijk vindt om zichzelf daaraan te houden, of hoe maak je inzichtelijk welke vaardigheden de leerling nog verder kan ontwikkelen?

Opleiding euritmie voor dansdocenten in het voortgezet onderwijs

Van dans naar euritmie

Ben je dansdocent en wil je les kunnen geven in euritmie op een voortgezet vrijeschool? Deze opleiding leert je euritmieles geven op een middelbare vrijeschool.

In deze opleiding volgen we de leerlijn rondom de ontwikkeling van opgroeiende kinderen en de betreffende bewegingsstof. Daarnaast is er ruimte voor je specifieke vragen. Na deze opleiding kun je je nieuwverworven talenten toepassen in je werk op de vrijeschool. Reflecterend op wat dit teweeg brengt kun je vervolgstappen zetten.

Opleiding - Schoolleider op een Vrije School basis- en vakbekwaam

Klik hier voor meer informatie. Duur opleiding: 16 dagen en een eindpresentatie, 30 augustus 2019, 26 september 2019-27 september, 11 oktober 2019, 1 november 2019, 15 november 2019, 29 november 2019, 13 december 2019, 10 januari 2020, 24 januari 2020, 7 februari 2020, 6 maart 2020, 20 maart 2020, 3 april 2020, 17 april 2020, 15 mei 2020, 5 juni 2020 en 26 juni 2020, te Utrecht.

Opleiding - Schoolleider op een Vrije School basis- en vakbekwaam

We hebben in samenwerking met NSO-CNA een gecertificeerde opleiding weten vorm te geven, waarin je in Basisbekwaam je in de ambachtelijke kant van het schoolleiderschap ontwikkelt. In Vakbekwaam leer je breder en integraler te kijken naar complexe sturingsvraagstukken. En we hebben de opleiding zo vormgegeven dat de uitgangspunten van de vrijeschool daar ook in aan bod komen. Immers leiding geven op een vrijeschool vraagt vaak specifieke kennis en achtergronden die je nu in deze opleiding direct meekrijgt.

Doelgroep
Opleiding voor zowel PO als VO.

Verbindende communicatie

Hoe moeilijk is het om in een vergadering precies onder woorden te brengen wat je wil zeggen? Om in een gesprek met een boze ouder niet in de verdediging te schieten, maar bij jezelf te blijven? Om echt te luisteren naar een klacht van een mentorleerling zonder al meteen vijf oplossingen te bieden? Kortom: om in de communicatie in verbinding te blijven met jezelf en je gesprekspartner. Na een korte inleiding werken we aan een aantal principes in de communicatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - VO