VO

Netwerk Leidinggevenden

Omdat wij merken dat er steeds vaker een beroep op ons wordt gedaan om nieuwe leidinggevenden op vrijescholen te begeleiden of op te leiden, organiseren we een netwerk van leidinggevenden om met elkaar en van elkaar te leren. De praktijk wijst uit dat het lastig is voor leidinggevenden om voldoende denktijd te creëren om vanuit visie bepaalde vraagstukken op te lossen.

Activerende didactiek

Samen onderwijs maken

Hoe maak je de leerling meer betrokken bij het onderwijsproces? Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de les en het leerproces en je als docent dit aan hen durft over te laten, ontstaat er ruimte om samen onderwijs te maken. Activerende werkvormen helpen de leerling om zelf aan het werk te gaan en jou om de leerling te observeren en beter te zien wat elke individuele leerling aan begeleiding nodig heeft. Hierdoor wordt differentiëren een vanzelfsprekendheid en geen tijdrovende opgave.

Regenboog Train de Trainer Middenbouw

In deze sociale vaardigheidstraining leer je de diverse materialen gebruiken waarmee je kinderen kan helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. We besteden aandacht aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leer je specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen.

Pagina's

Abonneren op RSS - VO