VO

Activerende didactiek

Samen onderwijs maken

Hoe maak je de leerling meer betrokken bij het onderwijsproces? Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de les en het leerproces en je als docent dit aan hen durft over te laten, ontstaat er ruimte om samen onderwijs te maken. Activerende werkvormen helpen de leerling om zelf aan het werk te gaan en jou om de leerling te observeren en beter te zien wat elke individuele leerling aan begeleiding nodig heeft. Hierdoor wordt differentiëren een vanzelfsprekendheid en geen tijdrovende opgave.

Regenboog Train de Trainer Middenbouw

In deze sociale vaardigheidstraining leer je de diverse materialen gebruiken waarmee je kinderen kan helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. We besteden aandacht aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leer je specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen.

Leiderschap in de vrijeschool

Leiderschap in de vrijeschool kent zijn eigen wetmatigheden. Mede door het mensbeeld, het vormgeven van de waarden als school en dit vormgeven in de praktijk vraagt een eigen insteek in het leiderschap dat in de vrijeschool nodig is. De spanning tussen de idealen en de eisen vanuit de omgeving vragen om een goede bemiddelaar. Hoe geef je leiding aan professionele vrijeschool leraren? Goed communiceren en omgaan met weerstanden vormt een uitdaging en is voortdurend noodzakelijk. Je herkent in je medewerkers de lotgenoot, de collega en de professional.

Pagina's

Abonneren op RSS - VO