Voorwaarden en reglementen en tarievenlijst

Algemene voorwaarden
Coronaprotocol BVS-schooladvies
Klachtenregeling en -procedure BVS-schooladvies
Klachtenregeling Onafhankelijke Geschillencommissie EDventure
Privacyverklaring Persoonsgegevens BVS schooladvies
Protocol Meldplicht Datalekken
Reglement Verwerking van Persoonsgegevens
Tarieven 2020

Disclaimer e-mailberichten:
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het gericht is en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het originele bericht (inclusief bijlagen) te vernietigen zonder het eerst te vermenigvuldigen, te publiceren of op enigerlei wijze openbaar te maken. De afzender aanvaadt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigensachappen, zoals onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging en virussen.