leidingcursussen

Leiderschap in de vrijeschool

Leiderschap in de vrijeschool kent zijn eigen wetmatigheden. Mede door het mensbeeld, het vormgeven van de waarden als school en dit vormgeven in de praktijk vraagt een eigen insteek in het leiderschap dat in de vrijeschool nodig is. De spanning tussen de idealen en de eisen vanuit de omgeving vragen om een goede bemiddelaar. Hoe geef je leiding aan professionele vrijeschool leraren? Goed communiceren en omgaan met weerstanden vormt een uitdaging en is voortdurend noodzakelijk. Je herkent in je medewerkers de lotgenoot, de collega en de professional. Dat vraagt om een duidelijke visie: hoe kijk ik naar mijn medewerkers en hoe ga ik met ze om? 

Ook de omgeving vraagt de nodige aandacht. Steeds meer scholen werken samen met reguliere scholen. Dat vraagt om ambassadeurs en leiders die de kernwaarden van de school willen en kunnen dragen. Het is prettig als je daar niet alleen voor staat, maar je gesteund voelt in een leergemeenschap. Deze cursus is zo opgezet dat aan deze behoefte kan worden voldaan.

Doelgroep
Startende en ervaren schoolleiders, directeuren en rectoren die zich graag verder willen verdiepen in hun professionele handelen in de vrijeschool.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten zal veel uitgewisseld worden via gesprek en het bespreken van concrete voorbeelden. Je krijgt inzicht en technieken die je direct in de eigen situatie kunt gebruiken. Diverse intervisietechnieken worden gehanteerd en besproken.

Materiaal: 

Cursisten ontvangen materiaal tijdens de cursusdagen.

AANMELDEN

Specificaties: 
Data op aanvraag
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht
Kosten: 
€495,- per persoon - 5 middagen.

Cursus aanmeldformulier