Speelplezier Antroversie - informatiemiddag

BVS schooladvies organiseert regelmatig een gratis informatiedag voor de kinderopvang over Speelplezier Antroversie. Deze dag is met name bedoeld voor de Antroposofische kinderopvang. Mensen uit de reguliere kinderopvang zijn ook van harte uitgenodigd.

Speelplezier Antroversie is een methodiek waarbinnen spel, spelen, de lichaamsgerichte zintuigen, nabootsing, gewoontevorming, ritme, de seizoenen en de jaarfeesten, de uitgangspunten zijn voor Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE). Vanuit de overheid worden gemeenten en kinderdagverblijven gestimuleerd (en soms verplicht) aandacht te hebben voor kinderen die al risico lopen op een achterstand in hun (taal-)ontwikkeling, de zogenaamde doelgroepkinderen.

De antroposofische kinderopvang heeft visie op de ontwikkeling van een kind; ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Zij heeft ook een visie op hoe ‘doelgroep kinderen’ vanuit spel en spelen in hun ontwikkeling ondersteunt kunnen worden. Het bieden van deze ondersteuning betekent aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en met fijnzinnig pedagogische handreikingen het kind volgen en uitnodigen. Speelplezier Antroversie biedt geen ‘kale, abstracte, cognitieve’ lesjes aan. Zij gaat uit van de jaarfeesten en seizoenen, een rijke verzorgde inrichting en leefomgeving, een pedagoog die weet hoe aan te sluiten bij het kind en eerbied voor de ontwikkeling van het individuele kind heeft.

Speelplezier is een door het NJI erkende VVE methodiek. Het is een doorwrocht programma, dat voor ons is aangevuld met de achtergronden van de pedagogische inzichten van het vrijeschoolonderwijs. BVS-schooladvies heeft drie verschillende varianten:
- Gecertificeerde variant. Training op de eigen locatie.
- Variant met 7 losse modules* met deelcertificaten die kunnen leiden tot certificering. Deze modules zijn afzonderlijk te volgen.
- Variant met 3 losse modules* en deelcertificaten die kunnen leiden tot certificering.
*De modules worden in Utrecht verzorgd of op eigen locatie.

Programma:
10.00-10.15 uur: inloop met koffie en thee.
10.15-10.45 uur: wat is Speelplezier Antroversie
10.45-11.15 uur: demonstratie van een ochtendspel. Uitleg en gelegenheid tot vragen stellen
11.15-11.45 uur:  bewegingsspel. Uitleg en gelegenheid tot vragen stellen
11.45-12.15 uur:  atelier
12.15-13.00 uur: kindvolgend spelen. Uitleg en gelegenheid tot vragen stellen
13.00-13.30 uur: lunch
13.30-14.00 uur: ouderbetrokkenheid
14.00-14.45 uur: vragen, gesprek, informatie over de verschillende varianten
14.45-15.00 uur: terugblik en afsluiting.

Gerelateerd aabod
- Speelplezier Antroversie: VVE-certificering PM'er - cursus
- Speelplezier Antroversie: VVE-certificering spelbegeleider - cursus
- Speelplesier Antroversie light: losse modules - cursussen
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - incompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie - volledig traject - incompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie - map met katernen

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Specificaties
Locatie: 
BVS schooladvies, Vondellaan 18, Utrecht
Kosten: 
Gratis

Cursus aanmeldformulier