Kleuterweb, instrument voor alle onderwijsactiviteiten voor kleuters

Kleuterweb is een prachtig instrument om alle activiteiten op taal- , reken- en leefomgeving, beweging, handvaardigheid, kunst en levenskunst te bundelen rondom de jaarfeesten. Het geheel geeft een rijk palet aan mogelijkheden waaruit een leerkracht aan activiteiten kan kiezen om het onderwijs vorm te geven. Voor alle activiteiten wordt een relatie gelegd naar het boek Ik zie rond in de wereld (Zwart e.a., 2003) en naar de kerndoelen. Naast deze vormgeving wordt de relatie gelegd met de doorlopende leerlijn taal (Kinderen leren lezen), rekenen (kinderen gaan rekenen) en bewegen (kinderen willen bewegen).

Om te leren werken met het kleuterweb of het kleuteronderwijs te plannen en te administreren, kan BVS ondersteuning op maat leveren. Klik hier voor meer informatie. Ook heeft BVS een kleutervolgsysteem, voor meer informatie, klik hier.

Doelgroep
Leerkrachten, IB-ers, directie/bestuur

Meer informatie
Cécile de Jong

Prijs
Jaarabonnement € 60,77 (inclusief btw)

Inloginformatie
Inloggen – https://www.volglijn.nl
U kunt inloggen via het icoontje kleuterweb

 

Gerelateerd aanbod
- Kleuteronderwijs plannen en administreren (maatwerk op school)

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument