Rekenweb, instrument en achtergronden voor rekenonderwijs

De website met achtergronden en een tool om de rekenleerlijn om te zetten in eigen lessen.

Rekenweb is ontstaan vanuit gesprekken met scholen en datgene wat daar gevonden is om het vrijeschoolonderwijs op rekengebied vorm te geven.  Het geeft een goed beeld van doelen die per periode gehanteerd kunnen worden. Ook worden de relaties met de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs gelegd. De leerlijnen zijn duidelijk weergegeven met aanwijzingen, inzichten en oefeningen om de lijnen gestalte te geven in het periodeonderwijs. Het geheel sluit aan bij de kerndoelen, de doelen die weergegeven zijn in het boek Ik zie rond in de wereld (Zwart e.a., 2003), de algemeen geldende rekenleerlijnen en de nieuwe inzichten die op rekengebied ontwikkeld zijn. Daarnaast verzorgt de site informatie op allerlei gebieden die met het rekenen te maken hebben, Rekenweb biedt een bron aan informatie en maakt het mogelijk in deze tijd om het rekenwiskundeonderwijs te verantwoorden naar ouders en maatschappij.

Doelgroep
Leerkrachten, IB-ers, directie/bestuur

​Meer informatie
Gerben Deenen

Prijs
Jaarabonnement € 100,14 (inclusief btw)

Inloginformatie
Inloggen – https://www.volglijn.nl
U kunt inloggen via het icoontje rekenweb

Gerelateerd aanbod
- Implementatie Rekenweb

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument