Taalweb, instrument en achtergronden voor taalonderwijs

Taalweb is ontstaan vanuit een duidelijke visie op taalonderwijs en datgene wat aan vernieuwende taalimpulsen ontwikkeld zijn  vorm te geven.  Het geeft een goed beeld van doelen die per domein gehanteerd kunnen worden. De leerlijnen zijn duidelijk weergegeven met aanwijzingen, inzichten en oefeningen om de lijnen gestalte te geven in het periodeonderwijs.

Het geheel sluit aan bij de kerndoelen, de doelen die weergegeven zijn in het boek Ik zie rond in de wereld (Zwart e.a., 2003), de algemeen geldende taalleerlijnen en de nieuwe inzichten die op taalgebied ontwikkeld zijn. Daarnaast verzorgt de site informatie op allerlei gebieden die met het taalonderwijs te maken hebben. Taalweb biedt een bron aan informatie en maakt het mogelijk in deze tijd om het taalonderwijs te verantwoorden naar ouders en maatschappij.

Doelgroep
Leerkrachten, IB-ers, directie/bestuur

Meer informatie
Annechien Wijnbergh

Prijs
Jaarabonnement € 100,14 (inclusief btw)

Inloginformatie
Inloggen via https://www.volglijn.nl.
U kunt inloggen via het icoontje Taalweb.

Gerelateerd aanbod
- Implementatie leerlijnen Taal

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument