Volglijn, leerlingvolgsysteem voor vrijescholen

Scholen werken met een leerlingvolgsysteem om de vorderingen van leerlingen in kaart te kunnen brengen. Het volgsysteem voor een vrijeschool vraagt dan ook om het volgen van de ontwikkeling van kinderen die past bij de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs.

Dat betekent

  • dat de te volgen doelen passen bij de reken- en taalleerlijn voor vrijescholen (weergegeven in taalweb en rekenweb), bij de doelen die aangegeven zijn in het boek: Ik zie rond in wereld. 
  • dat er ruime mogelijkheid is om individuele- en klassenobservaties op vele deelgebieden bij te houden in een overzichtelijk systeem
  • dat de logboeksystematiek ruimte geeft aan het ontwerpen van eigen onderwijs en dat dit onderwijs op leerling niveau te volgen is
  • dat het systeem de mogelijkheid biedt om handelingsplannen en groepsplannen te maken en bij te houden.
  • dat het systeem de mogelijkheid biedt om verslagen van periodes te maken en getuigschriften die aan het einde van het jaar een beeld geven van de ontwikkeling van de leerling.

Het programma wordt steeds getoetst en aangepast aan de vragen die de scholen stellen en dat wat vanuit het onderwijs gevraagd wordt.

Doelgroep
Leerkrachten, IB-ers, directie/bestuur

Meer informatie
Jörgen Joosten
M: 06 13 53 93 09
E: j.joosten@bvs-schooladvies.nl

Inloginformatie
U kunt inloggen via Volglijn en kies onderstaand icoontje.

 

Gerelateerd aanbod
- Volglijn implementatie, training op school
- Volglijn scan (op school)
- Leerlijnen vrijescholen in ParnasSys
- Volglijn voor kleuterleerkrachten - cursus
- Volglijn voor onderbouw/IB/schoolleiders - cursus

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument