Werving & Selectie

WERVING EN SELECTIE

BVS-schooladvies bemiddelt bij het vinden van onderwijsprofessionals voor vrijescholen. Of het nou gaat om een schoolleider, een docent of een onderwijsondersteuner. Door ons netwerk en onze expertise in het vrijeschool onderwijs, zijn wij in staat om vanuit uw vraag of behoefte de juiste mensen te verbinden aan uw school. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Passenier:
E directie@bvs-schooladvies.nl - M (06) 52 00 39 75

De Vrije School Zaanstreek
zoekt per 1 februari 2019 (geplaatst 12-12-2018)
een vakleerkracht gymnastiek (0,2 fte)
Klik hier voor meer informatie.

Rudolf Steinerschool Haarlem
zoekt per 1 januari 2019 (dd. 19-11-2019) tot in ieder geval einde schooljaar 2018-2019
een Interim directeur
Klik hier voor meer informatie

Vrijeschool Castricum
zoekt per 1 maart 2019 (dd. 19-11-2019)
een directeur voor 0,6 fte
Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Noord en Oost Nederland (VSNON)
zoekt per direct (dd. 15-11-2018) voor vrijeschool De Berkel
een leerkrachtondersteuner voor 0,5 fte
Klik hier voor meer informatie.

Stichting Geert Groote school Amsterdam en Stichting Vrije School Amstelveen
zoekt per 1 januari 2019 (geplaatst dd. 14-11-2018)
een voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur (onbezoldigd)
Klik hier voor meer informatie.

Rudolf Steinerschool locatie Aziëweg
zoekt (geplaatst dd. 14-11-2018)
een kleuterleerkracht voor 0,75 fte.
Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool De Berkel (PO)
zoekt per 1 januari 2019 (geplaatst dd. 25-9-2018)
een directeur voor 0,8 fte.
Klik hier voor meer informatie.