Werving & Selectie

WERVING EN SELECTIE

BVS-schooladvies bemiddelt bij het vinden van onderwijsprofessionals voor vrijescholen. Of het nou gaat om een schoolleider, een docent of een onderwijsondersteuner. Door ons netwerk en onze expertise in het vrijeschool onderwijs, zijn wij in staat om vanuit uw vraag of behoefte de juiste mensen te verbinden aan uw school. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Elard Pijnaken:
E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl - M (06) 16 77 87 93.

Meerklank (Zeist)
zoekt (dd. 26-6-2020)
leraar VSO (0,6-1,0 fte). Klik  hier voor meer informatie.

Vrijeschool Waldorf aan Zee (Wijk aan Zee)
zoekt per 1 augustus 2020 (dd. 10-6-2020)
een leraar klas 1 (1 fte). Klik hier voor meer informatie.

International Waldorf School The Hague (Den Haag)
looks to start per the start of the new schoolyear (dd. 28-5-2020)
a coördinator learning support (0,2 fte). Press  here for more information.

De Vrije School Den Haag (PO)
zoekt per 1 augustus 2020 (dd. 28-5-2020)
een intern begeleider (0,8 fte). Klik  hier voor meer informatie.

Waldorf Utrecht (VO)
zoekt per 1 augustus 2020 (dd. 8-5-2020)
een docent kunst (0,5 fte). Klik hier voor meer informatie.
een docent natuur- en wiskunde (0,56 fte). Klik  hier voor meer informatie.
een docent Engels klas 7/8/9 (0,24 fte). Klik  hier voor meer informatie.
een klassenleerkracht klas 7 (0,75-1,0 fte). Klik hier voor meer informatie.

Waldorf Uden (Uden, VO)
zoekt per 1 mei 2020 (geplaatst dd. 19-12-2019)
een (ervaren) klassenleerkracht vrijeschoolonderwijs voor 0,6-1,0 fte. Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Meander (Nijmegen)
zoekt (geplaatst dd. 19-12-2019)
een directeur voor 1 fte. Klik hier voor meer informatie.
 

Oosterwoldschool Sofia (Almere)
zoekt (dd. 26-11-2019)
een leerkracht (omvang bespreekbaar). Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Brabant (Eindhoven)
zoekt per direct (dd. 22-11-2019)
een klassenleerkracht (0,4-0,6 fte). Klik hier voor meer informatie.
 

De Vrije School Den Haag (VO)
zoekt per direct (dd. 22-11-2019)
een docent aardrijkskunde bovenbouw HAVO/VWO (3 à 5 vaklessen per week). Klik hier voor meer informatie.

CSW bestevaêr (Vlissingen)
zoekt (geplaatst dd. 19-11-2019)
een docent wiskunde vrijeschool (tijdelijk) klas 7, 8, 9. Klik hier voor meer informatie.

Stichting Pallas (Uden)
zoekt (geplaatst dd. 31-10-2019)
een bestuursondersteuner (0,8 fte, 32 uur). Klik hier voor meer informatie.
 

Vrijeschool 't Kleurenbos (Oss)
zoekt per direct (geplaatst dd. 29-10-2019)
een onderwijsassistent (1,0 fte). Klik hier voor meer informatie.

Stichting Ithaka (Noord-Holland)
zoekt (geplaatst dd. 1-2-2019)
klassenleerkrachten en intern begeleiders. Klik hier voor meer informatie.