Werving & Selectie

WERVING EN SELECTIE

BVS-schooladvies bemiddelt bij het vinden van onderwijsprofessionals voor vrijescholen. Of het nou gaat om een schoolleider, een docent of een onderwijsondersteuner. Door ons netwerk en onze expertise in het vrijeschool onderwijs, zijn wij in staat om vanuit uw vraag of behoefte de juiste mensen te verbinden aan uw school. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Passenier:
E directie@bvs-schooladvies.nl - M (06) 52 00 39 75

De Vrije School Den Haag
zoekt per 1 november 2019 (geplaatst dd. 24 september 2019)
een conrector bedrijfsvoering (0,6-0,7 fte)
Klik hier voor meer informatie.

BBS De Verwondering
zoekt (geplaatst dd. 24 mei 2019)
een leerkracht, invallers en een intern begeleider (0,1 fte)
Klik hier voor meer informatie.

Stichting Ithaka
zoekt (geplaatst dd. 1-2-2019)
klassenleerkrachten en intern begeleiders
Klik hier voor meer informatie.