Werving & Selectie

WERVING EN SELECTIE

BVS-schooladvies bemiddelt bij het vinden van onderwijsprofessionals voor vrijescholen. Of het nou gaat om een schoolleider, een docent of een onderwijsondersteuner. Door ons netwerk en onze expertise in het vrijeschool onderwijs, zijn wij in staat om vanuit uw vraag of behoefte de juiste mensen te verbinden aan uw school. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Passenier:
E directie@bvs-schooladvies.nl - M (06) 52 00 39 75

Stichting Ithaka
zoekt (geplaatst dd. 1-2-2019)
klassenleerkrachten en intern begeleiders
Klik hier voor meer informatie.

De Vrije School Den Haag (VO)
zoekt (geplaatst dd. 25-01-2019)
een rector voor 0,8-1,0 fte
Klik hier voor meer informatie.

De Vrije School Zaanstreek
zoekt per 1 februari 2019 (geplaatst 12-12-2018)
een vakleerkracht gymnastiek (0,2 fte)
Klik hier voor meer informatie.

Vrijeschool Castricum
zoekt per 1 maart 2019 (dd. 19-11-2019)
een directeur voor 0,6 fte
Klik hier voor meer informatie.

Rudolf Steinerschool locatie Aziëweg
zoekt (geplaatst dd. 14-11-2018)
een kleuterleerkracht voor 0,75 fte.
Klik hier voor meer informatie.