Vrijeschoolonderwijs

In het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Centraal in de pedagogische idealen staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen.

Daarom is er in dit onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling. Het leerplan strekt zich uit van het 4e tot en met het 18e levensjaar. De leerlingen van de 76 vrije basisscholen stromen veelal rechtstreeks door naar de afdelingen voor voortgezet onderwijs. Deze vrijescholen voor voortgezet onderwijs zijn regionaal van opzet. Voor adressen van vrijescholen kunt u hier klikken.